ภควัต-คีตา “เพลงจากพระเจ้าเป็น 700 กลอนในภาษาสันสกฤตคัมภีร์ปรากฏอยู่ส่วนกลางบทในมหาภารตะ, ของประวัติศาสตรมากมายในอินเดีย มันเป็นแก่นแท้ของเวทความรู้และเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังสือของวรรณกรรมคัมภีร์พระเวท

           ภควัต-คีตาเป็นที่มาในการเล่าเรื่องกรอบของบทสนทนาระหว่าง ปานฑพ เจ้าชายอารจุนะ และผู้ชี้นำของเขา และ สารถี พระเจ้าคริชณะ ที่ในช่วงเริ่มต้นของธรรมะยูดาห์ (สงครามของความชอบธรรม) ระหว่างแพนดาวาสและโคราวาส อารจุนะนั้นเต็มไปด้วยปัญหาทางศีลธรรมและความสิ้นหวัง สิ่งที่เกี่ยวกับความรุนแรงและความตาย จะทำให้เกิดสาเหตุก่อสงคราม เขาสงสัยว่าเขาควรจะละทิ้งและแสวงหาคำแนะนำของพระเจ้าคริชณะะ  ซึ่งคำตอบและคำปราศรัยนั้นประกอบไปด้วยภควัต-คีตา พระเจ้าคริชณะแนะนำให้ อารจุนะปฏิบัติหน้าที่นักรบของเขาเพื่อช่วยเหลือกฏหมาย, ความดี, ความถูกต้องและความดีงาม (ธรรมะ) ผ่านการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวการให้คำแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณและวัตถุ แก่อารจุนะ พระเจ้าคริชณะ อธิบายถึงกรรม ดวงวิญญาณ อภิวิญญาณ จุดประสงค์ของการฝึกโยคะคือความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณของเรากับร่างกายวัตถุ สภาพแวดล้อมของเรามีผลต่อจิตสำนึกของเราและวิธีการบรรลุความสมบูรณ์แบบของชีวิต

เพื่ออ่าน ภควัต-คีตา,โปรดกดที่ลิ้งค์นี้ – https://books.iskconthailand.com/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap