คริชณะที่รัก ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่เริ่ม ความจริงที่แน่นอน ปรากฏด้วยตนเอง ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ท่านเป็นนิรันด์และไร้ความผิดพลาดแท้จริงและสมบูรณ์ ปราศจากคู่แข่งและเป็นอิสระจากการกำหนดทางวัตถุทั้งหมด ความสุขของท่านไม่สามารถถูกขัดขวางได้และท่านก็ไม่มีการเชื่อมโยงกับสิ่งปนเปื้อนทางวัตถุทั้งหมด โดยแท้จริงแล้ว ท่านคือน้ำทิพย์ที่ไม่สามารถทำละลายได้แห่งความอมตะ (ชรีมัดบากะวะทัม 10.14.23)

พระเจ้าที่รัก แม้แต่ข้าหรือใครก็ตามไม่สามารถประมาณศักยภาพของรางกายทิพย์ของท่านได้ ซึ่งได้แสดงความเมตตานี้แด่ข้าและปรากฏเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของสาวกที่บริสุทธิ์ของท่าน ถึงแม้ว่าจิตใจของข้าถูกถอนออกจากเรื่องวัตถุ ข้าก็ยังไม่สามารถเข้าใจร่างของท่าน แล้วข้าจะเข้าใจความสุขที่ท่านได้รับภายในตัวเองได้อย่างไร (ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.2)

พระเจ้าที่รัก การอุทิศตนรับใช้แด่ท่านคือเส้นทางที่ดีที่สุด ในการรู้แจ้งแห่งตน ถ้าหากมีใครละทิ้งเส้นทางนั้นและปลูกฝังการคาดเดาความรู้ เขาผู้นั้นก็จะไปในกระบวนการที่ยากลำบาก และจะไม่ได้รับผลที่ปรารถนาเหมือนคนที่ตีแกลบว่างเปล่าของข้าวสาลีไม่สามารถได้รับเมล็ดข้าวได้ หากใครคนหนึ่งเกิดความสงสัยจะไม่สามารถรู้แจ้งแห่งตนได้ เมล็ดข้าวของเราก็จะเป็นเพียงแค่ปัญหา(ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.4)

พระเจ้าที่รักในอวตารนี้ท่านได้พิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้ควบคุมสูงสุดของมายา ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่กับเราภายในจักรวาลนี้ ทั้งจักรวาลก็อยู่ภายในร่างกายทิพย์ของท่าน ความจริงนั้นท่านได้แสดงโดยการจัดแสดงจักรวาลภายในช่องท้องของท่านต่อหน้าคุณแม่ยะโชดา(ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.16)

สำหรับบุคคลที่อยู่ในอวิชชาตำแหน่งที่แท้จริงของท่าน ท่านปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของโลกวัตถุนี้ แสดงตนเองออกโดยการแยกร่างพลังงานอันไม่น่าเชื่อของท่าน ท่านปรากฏเป็นข้า (พระพรหม) เพื่อดูแลรักษาท่านปรากฏเป็นท่านเอง (นารายณ์) และเพื่อการทำลายล้างท่านปรากฏเป็นพระศิวะ (ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.19)

โอ้ พระเจ้า! โอ้ผู้สร้างสูงสุดและเจ้านาย พระองค์ทรงไม่มีการเกิดทางวัตถุแต่เพื่อเอาชนะความภาคภูมิใจเท็จของมารที่ไร้ศีลธรรมและทรงแสดงความเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายของพระองค์ พระองค์จะประสูติในหมู่เทวดา นักปราชญ์ มนุษย์ สัตว์ และแม้กระทั่งสัตว์น้ำ(ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.20)

โอ้ผู้เป็นสุดยอด เจ้านายของพลังงานลึกลับทั้งหมด ! ลีลาของท่านกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนาสามโลกนี้ แต่ใครสามารถคาดเดาได้ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ท่านจะใช้พลังงานทิพย์นี้และแสดงลีลามากมายเหล่านี้ ไม่มีใครสามารถเข้าใจพลังงานลึกลับของการทำงานของพลังงานทิพย์ของพระองค์(ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.21)

พระเจ้าที่รักของข้า ข้าจึงขออธิษฐานให้เคราะห์ดีในชีวิตนี้ซึ่งเป็นพระพรหมหรือในชีวิตอื่น ที่ใดก็ตามที่ข้าประสูติขอให้ข้านับว่าเป็นหนึ่งในสาวกของพระองค์ ข้าปรารถนาว่าไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ใด หรือแม้กระทั่งในเหล่าสัตว์ ข้าพเจ้าขอให้ได้รับใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ต่อไป (ชรีมัด บากะวะทัม 10.14.30)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap