อาหารเพื่อชีวิตของสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึกนี้ มีการเเจกจ่ายอาหารมังสวิรัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจัดงานบริการเเจกจ่ายอาหารเป็นล้านมื้อทุก ๆ วัน กับโครงการกว่า 60 ประเทศ มีรากเหง้าจากวัฒนธรรกการกุศลของไวชะนะวะเเละการเเจกจ่ายอาหารเพื่อชีวิตกับทุกคน นี่คือโครงการสมัยใหม่ที่รื้อฟื้นวัฒนธรรมสมัยโบราณ เเละสร้างความเชื่อมั่นในทุกมวลชีวิตมีความเท่าเทียมกัน อาหารเพื่อชีวิตไม่ได้ใช้จัดการกับความหิวอย่างเดี่ยวเเต่เอื้อมมือช่วยเหลือด้วยความปรารถนายินดี รวมไปถึงผู้ยากไร้เเละผู้ตกเป็นเหยื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก

เอ.ซี. บฺัคธิเวดานธะ สวะมิ พระบุํพาดะ พระอาจารย์ผู้สถาปนาสมาคมนานชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึกเป็นเเรงบันดาลใจเบื้องหลังอาหารเพื่อชิวิตพระอาจารย์ได้เรื่มในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งไมมีใครอยู่ภายในระยะ 10 ไมล์ จากวัดคริชณะจิตสำนึก ตั้งเเต่นั้นเป็นต้นมาสาวกจากสมาคมได้ขยายเครือข่ายทั่วโลก อาหารฟรีที่ร้านอาหาร บริการโทรศัพท์เเละโปรเเกรมบรรเทาทุกข์สร้างการจัดส่งรายวันเส้นทางในเมืองใหญ่ทั่วโลกได้รับการยกย่องจากจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กรวมทั้ง พอล แม็กคาร์ตนีย์ เเละ เนลสัน แมนเดลาท่ามกลางคนอื่นๆสำหรับความพยายามในการบรรเทาทุกข์ทั่วโลก

ในประเทศไทยเราเริ่มเเจกจ่ายอาหารมื้อการวันในวันอาทิตย์ให้กับเด็ก ๆ ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้กรุงเทพเเละขึ้นอยู่กับการสนับสนุนวางแผนที่จะค่อยดำเนินการอย่างช้า ๆ และมีเป้าหมายคือการให้บริการอาหารอย่างน้อยทุกวัน

อาหารเพื่อชีวิต

อาหารเพื่อชีวิตของสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึกนี้ มีการเเจกจ่ายอาหารมังสวิรัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจัดงานบริการเเจกจ่ายอาหารเป็นล้านมื้อทุก ๆ วัน กับโครงการกว่า 60 ประเทศ มีรากเหง้าจากวัฒนธรรกการกุศลของไวชะนะวะเเละการเเจกจ่ายอาหารเพื่อชีวิตกับทุกคน นี่คือโครงการสมัยใหม่ที่รื้อฟื้นวัฒนธรรมสมัยโบราณ เเละสร้างความเชื่อมั่นในทุกมวลชีวิตมีความเท่าเทียมกัน อาหารเพื่อชีวิตไม่ได้ใช้จัดการกับความหิวอย่างเดี่ยวเเต่เอื้อมมือช่วยเหลือด้วยความปรารถนายินดี รวมไปถึงผู้ยากไร้เเละผู้ตกเป็นเหยื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก

เอ.ซี. บฺัคธิเวดานธะ สวะมิ พระบุํพาดะ พระอาจารย์ผู้สถาปนาสมาคมนานชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึกเป็นเเรงบันดาลใจเบื้องหลังอาหารเพื่อชิวิตพระอาจารย์ได้เรื่มในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งไมมีใครอยู่ภายในระยะ 10 ไมล์ จากวัดคริชณะจิตสำนึก ตั้งเเต่นั้นเป็นต้นมาสาวกจากสมาคมได้ขยายเครือข่ายทั่วโลก อาหารฟรีที่ร้านอาหาร บริการโทรศัพท์เเละโปรเเกรมบรรเทาทุกข์สร้างการจัดส่งรายวันเส้นทางในเมืองใหญ่ทั่วโลกได้รับการยกย่องจากจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กรวมทั้ง พอล แม็กคาร์ตนีย์ เเละ เนลสัน แมนเดลาท่ามกลางคนอื่นๆสำหรับความพยายามในการบรรเทาทุกข์ทั่วโลก

ในประเทศไทยเราเริ่มเเจกจ่ายอาหารมื้อการวันในวันอาทิตย์ให้กับเด็ก ๆ ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้กรุงเทพเเละขึ้นอยู่กับการสนับสนุนวางแผนที่จะค่อยดำเนินการอย่างช้า ๆ และมีเป้าหมายคือการให้บริการอาหารอย่างน้อยทุกวัน

 

 

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap