โกระ-พุนิมะ คือ เทศกาลของชาวไวชณะวะเกิดขึ้นในตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนมีนาคมเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์เชธัญญะ มะฮาพระบุํ   โกระ-พุนิมะ หมายถึง พระจันทร์เต็มดวงสีทอง การอ้างอิงถึง เชธัญญะ มะฮาพระบุํ (รู้จักในอีกนามหนึ่ง โกรังกะ เนื่องจาก มีผิวสีทอง)

เชธัญญะ มะฮาพระบุํ คือ บุคลิกภาพสูงสุด คริชณะเอง ปรากฏเป็นสาวกของพระองค์สอนพวกเราให้สามารถบรรลุอย่างง่ายดาย โดย การสวดพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ภควาน

ฮะเร คริชณะ ฮะเร คริขณะ คริชณะ คริชณะ ฮะเร ฮะเร

ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร

เหล่าผู้ร่วมเป็นสักขีพยานลีลาของมะฮาพระบุํเห็นพระองค์เต้นรำและสวดร้องภาวนาด้วยรักปิติสุขแด่องค์ภควาน ความปรารถนาที่ไม่ค่อยเห็นมาก่อน พระองค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติเช่นนี้ตาม. พระองค์สอนทุกคนโดยไม่คำนึกถึงภูมิหลัง หรือ คุณสมบัตทิพย์ สามารถพัฒนาความรักโดยธรรมชาติแห่งองค์ภควาน และประสบการณ์ปิติสุขทิพย์โดยการสวดร้องภาวนา มหามนต์ ฮะเร คริชณะ

ปัจจุบัน สมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก สานต่อพระภารกิจขององค์ภควาน เชธัญญะ ผู้ทำนายว่าการสวดพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคริชณะจะเผยแพร่ไปทั่วโลก โกระ-พุนิมะ หมายถึง “พระจันทร์เต็มดวงสีทอง” มีความหมายว่า :

1) องค์ภควาน เชธัญญะ ประสูติ ระหว่างพระจันทร์เต็มดวง

2) องค์ภควานให้พรแก่ทุกคนด้วยควมอ่อนโยน รังสีแสงจันทร์แห่งคำสอนที่ประเสริฐ

ผู้ติดตามโดยทั่วไปของพระองค์สังเกตุเทศกาลนี้โดยการอดอาหารและสวดมนต์ภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน ณ คืนพระจันทร์ขึ้น โต๊ะเลี้ยงอาหารมังสวิรัติถวายให้กับองค์ภควานและแบ่งปันความสุขแก่ทุกชีวิต

Share via
Copy link
Powered by Social Snap