วิญญาณเป็นประกายทิพย์ที่อยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การมีจิตสำนึกนิรันดร์นั้นปรากฎอยู่ในร่างกายของทุกสิ่งมีชีวิต วิญญาณนี้คือสิ่งที่สูงกว่า ความรู้สึก, จิตใจ, และแม้กระทั่งสติปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ลึกลับและบอบบางที่สุด

        โดยทั่วไป พวกเราจะคิดว่า เราก็คือร่างกายนี้ และยังระบุตัวเองว่าในขณะที่ฉันเป็นคนอเมริกัน ,ฉันเป็นคนอินเดีย,ฉันเป็นผู้ชาย,ฉันเป็นผู้หญิง ฯลฯ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการระบุตัวตนชั่วคราว และในช่วงเวลาแห่งความตายเราก็จะสูญเสียการระบุตัวตนของเราทั้งหมด เมื่อวิญญาณมีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต เราเรียกว่า “มีชีวิต” และถ้าวิญญาณออกจากร่างกาย เราจะเรียกว่า “ตาย” ดังนั้นทุกๆคน ควรต้องเข้าใจว่าเราคือ วิญญาณ หรือจิตวิญญาณ เราไม่ใช่ร่างกาย

        ใน ภควัต- คีตา คือสิ่งที่อธิบายสิ่งเหล่านั้น สำหรับส่วนของวิญญาณไม่มีการกำเนิด หรือตาย วิญญาณคือการไม่เกิดและเป็นนิรันดร์ อมตะและเก่าแก่ วิญญาณไม่สามารถถูกตัดเป็นชิ้น ๆ ด้วยอาวุธใด ๆ หรือเผาด้วยไฟ หรือชุบด้วยน้ำไม่ให้เหี่ยวแห้งโดยลม

         มี วิญญาณแต่ละบุคคลนับไม่ถ้วนในโลกวัตถุ สิ่งที่เหนือกว่าวิญญาณอื่นใด คือ อภิวิญญาณ(พระเจ้า) โดยแต่ละดวงวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งหรือชิ้นส่วนหนึ่งของอภิวิญญาณ (พระเจ้า) แต่พระเจ้าแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมดและความแตกต่างนั้นคือ อภิวิญญาณ (พระเจ้า) ซึ่งป็นนิรันดร์และไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละดวงวิญญาณในเชิงคุณภาพเท่ากับอภิวิญญาณ แต่ในเชิงปริมาญอภิวิญญาณเปรียบเสมือนมหาสมุทรและวิญญาณแต่ละดวงเปรียบเสมือนหยดน้ำในมหาสมุทร

        เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิญญาณจากพระคัมภีร์โปรดคลิกลิงก์ ภควัต คีตา 2-20

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap