คำว่า กรรม มีความหมายหลายประการ มันอาจจะหมายถึงการกระทำ ผลของมัน หรือทั้งรูปแบบของการตอบสนองของการกระทำ ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม โดยทั่วไปแล้วกฎแห่งกรรมกล่าวไว้ว่า ทุกการกระทำมีการตอบสนองและไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สิ่งนั้นจะกลับมาคืนสู่คุณในภายหลัง เราต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งที่เหมาะสม หากทุกคนเข้าใจกฎแห่งกรรมเราทุกคนจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในโลกที่สดใสกว่าเดิม
กรรม คือ ตัวกำหนดสาเหตุและผลกระทบ สำหรับทุกการกระทำมีสาเหตุและการตอบสนอง กรรมถูกสร้างขึ้นโดยการทำกิจกรรมต่างๆที่มีผล เพื่อการพัฒนาร่างกายหรือจิตใจ หนึ่งอาจปฏิบัติการสักการะบูชาที่จะสร้างการตอบสนองที่ดี สำหรับความสุขในอนาคต หรืออาจทำก่อบาป ก่อกรรมที่ไม่ดีและจะมีความทุกข์ในอนาคต สิ่งนี้จะติดตามติดตัวไป ไม่ว่าเขาหรือเธอจะไปในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป กรรมนั้นเช่นเดียวกับประเภทของจิตสำนึกที่บุคคลพัฒนาขึ้นก่อให้เกิดการตอบสนอง ที่เราต้องพบเห็น กรรมนี้จะนำเราไปสู่ร่างกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตอบสนองในสิ่งที่เราต้องทนกับมัน ดังนั้นสาเหตุของการดำรงอยู่ของเรามาจากกระทำของชีวิตก่อนหน้าของเราเนื่องจากทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เราเคยกนะทำ จึงเป็นกรรมของผู้ที่จะกำหนดสถานะ เช่นเชื้อชาติ สี สถานที่เกิดของชายหรือหญิง จนหรือรวย สุขภาพดี หรือสุขภาพไม่ดี และอื่นๆ ดังนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตกลับมามีชีวิตอีกครั้งพวกเขาจะได้รับร่างกายชนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเภทของสติที่พวกเขาเคยได้พัฒนา ดังนั้นสิ่งมีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังคงอยู่ในวงจรแห่งการเกิดและความตายและผลที่ตามมาจากกิจกรรมที่ดีหรือไม่ดีต่าง ๆ ของเขา อ้างอิงจาก พัดมะ พุราณะ(พระคัมภีร์วรรณกรรม) มี 8,400,000 สปีชีส์ของชีวิต โดยแต่ละคนมีประเภทของร่างกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความปรารถนาและจิตสำนึก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดในโลกนี้
สิ่งที่สร้างกรรมดีหรือไม่ดีนั้นก็เป็นลักษณะของเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ หากใครใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างเห็นแก่ตัวหรือการกระทำที่ออกมาจากความโกรธความโลภความเกลียดชังการแก้แค้น ฯลฯ จากนั้นคน ๆ เขาก็จะได้รับกรรมที่ไม่ดีนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวด ซึ่งอาจจะได้รับอุบัติเหตุ หรือป่วยเป็นโรคในชาติต่อไป ในทางกลับกันกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยความเมตตาและความรัก โดยไม่ต้องนึกถึงการตอบแทน หรือเช่นกับนมัสการพระเจ้าซึ่งจะนำมาซึ่งการยกระดับหรือโชคดี อย่างไรก็ตามหากคนใดคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยไม่ตั้งใจกรรมก็จะไม่หนักนัก บางทีคุณอาจเป็นเครื่องมือในกรรมของคนอื่น ซึ่งกรรมนั้นก็จะเป็นของคุณเช่นกัน มันจะคำนึงถึงแรงจูงใจของคุณด้วย แต่ถ้ายิ่งทีความตั้งใจหรือความตระหนักรู้ในการทำสิ่งที่ผิด ระดับของการตอบสนองเชิงลบก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ
ในรูปแบบของชีวิตมนุษย์ เราสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำนึกทางจิตวิญญาณซึ่งจะช่วยให้ได้รับการปลดปล่อยจากกรรมและนี่ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่สุด ที่เราสามารถทำได้ในชีวิตมนุษย์ นี่คือเหตุผลที่กระบวนการทางศาสนาทุกสถาบันในโลกสนับสนุนให้คนทำงานดำเนินชีวิตต่อ เพื่อหาหนทางที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากวัฏจักรของการเกิดและการตายโดยการรับใช้พระเจ้าในการให้ข้อคิด ทางวิญญาณ (การปฏิบัติสักการะบูชา) บุคคลสามารถไปถึงขั้นที่เขา ได้รับการบรรเทาจากอุปสรรคหรือความรับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมในทางวิทยาศาสตร์ ในทางจิตวิญญาณนี้มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจว่ามีสิ่งมีชีวิตออกจากร่างกายของเขาหรือสิ่งรูปร่างของร่างกายที่เขาจะได้รับในภายภาคหน้า หรือเหตุใดจึงมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทที่รองรับหน่วยอวัยวะต่างๆของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด ดังนั้นทุกคนควรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางวิญญาณเพื่อทำความเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างเต็มที่ จะมีส่วนร่วมใน การให้ข้อคิดทางวิญญาณของพระเจ้าได้อย่างไร เพื่อให้ปราศจากกรรมดีหรือไม่ดีทั้งหมด นี่คืออิสรภาพที่แท้จริงหรือการปลดปล่อยจากข้อจำกัด ทางวัตถุทั้งหมด
เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปลดปล่อยจากกรรม ทั้งหมดคลิกที่ลิงก์ ภควัต คีตา 18-66

Share via
Copy link
Powered by Social Snap