ร่างกายวัตถุ คือ ร่างกายทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ของเรา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบของวัตถุ เช่นดิน, น้ำ, ไฟ, อากาศธาตุ และอากาศ ร่างกายวัตถุนี้ มีอยู่สำหรับระยะเวลาที่จำกัด มันต้องผ่านระยะต่าง ๆ เช่นเกิด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ การให้กำเนิดเด็ก จากนั้นจะค่อยๆเสื่อมลง สิ้นสุดการทำงาน และจะหายสูญไปในที่สุด

สิ่งที่เราเรียกว่า “ร่างกายที่มีชีวิต” คือการรวมกันของสองชนิด ของพลังงานวัตถุและเกี่ยวกับจิตวิญญาณพลังงานเป็นวัตถุมวลรวมที่ร่างกายสร้างขึ้นและพลังงานเกี่ยวกับจิควิญญาณ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวและทำให้สามารถทำงานได้ หากปราศจากวิญญาณก็จะไม่มีกระบวนการทางวัตถุใดที่สามารถให้ชีวิตแก่ร่างกายได้

 

พลังงานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (วิญญาณ) แรงสำคัญภายในร่างกายวัตถุ ยังคงที่ตลอดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทันทีที่วิญญาณออกจากร่าง ร่างกายวัตถุจะหยุดทำงาน และเป็นสิ่งธรรมดาที่รู้จักกันทั่วไปว่าคือความตาย จากนั้นวิญญาณก็จะเคลื่อนที่ไปยังอีกร่างหนึ่ง และกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นกาเวียนไหว้ตายเกิด  ร่างเก่าที่ปราศจากประกายแห่งวิญญาณจากนั้นก็จะเริ่มสลายตัว

 

ร่างกายวัตถุประเภทใด ที่เราจะสามารถได้รับต่อไปนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ลักษณะของกรรม (การกระทำ) และจิตสำนึกของเรา จะกำหนดว่าเรามีคุณสมบัติที่จะมีร่างกายมนุษย์ หรือร่างกายสัตว์ หรือร่างกายต้นไม้ พลังที่เหนือกว่าของธรรมชาติของวัตถุในเอกภพนั้น จะกำหนดร่างกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรา

 

มีหลายล้านความแตกต่างของร่างกายวัตถุ และมีความหลากหลายไม่ จำกัด ในแต่ละสปีชีส์ ร่างกายแต่ละคนมีขีดจำกัดเฉพาะ – อายุขัย ความฉลาด ความคล่องตัว สมรรถนะเพื่อความเพลิดเพลิน ความแข็งแรงและอื่น ๆ  วิญญาณจะผ่านร่างกายไปทั่วร่างกาย หลังจากร่างกายแสวงหาการบรรลุเป้าหมาย แต่เนื่องจากจิตวิญญาณเป็นนิรันดร์ และจิตวิญญาณและร่างกายวัตถุทั้งหมดอยู่ชั่วคราว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่น่าสังเวช เช่นโรค สูงอายุและความตาย เราต่างก็จะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า

 

เรามีร่างกายที่เป็นวัตถุ ในตอนแรกนั้นเพราะเราเกลียดชังองค์ภควานอย่างไม่ลดละ แรกเริ่มของเรา ธรรมชาติทางจิตวิญญาณคือการอาศัยอยู่ในความร่วมมือกับองค์ภตวาน ร่างกายวัตถุเป็นลักษณะที่จอมปลอม ที่องค์ภควานประทานให้เราเมื่อเราต้องการลืมตัวตนที่แท้จริงของเรา

 

โชคดีที่การหลงลืมนี้ สามารถย้อนกลับได้ องค์ภควาน คริชณะได้อธิบายใน ภควัต-คีตา(วรรณกรรม คัมภีร์พระเวท)  วิธีการเอาภาวะสติเดิมของเรากลับคืนมาได้อีกครั้ง จิตสำนึกผ่านการฝึกฝนการสักการะบูชาทางวิญญาณแด่องค์ภควาน โดยการรำลึกถึงองค์ภควานด้วยเจตนา โดยเจตนาเรานั้นสามารถได้รับรู้สติเดิมของเรา และไม่ต้องผ่านวัฏจักรการเวียนไหว้ตายเกิดอีกครั้ง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap