โยคะเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย คำว่า “โยคะ” มาจากคำภาษาสันสกฤต “ยุจ” ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงกับหรือหมายความว่า เชื่อมต่อกับ คำว่า “ภัคติ” มาจากคำภาษาสันสกฤต “ภัช” ซึ่งหมายถึง การรับใช้ด้วยความรัก “ ภัค-ติโยคะ” หมายถึงการเชื่อมต่อกับองค์ภควานด้วยความรักการให้คติเกี่ยวกับวิญญาณ

ภควัต-คีตา(วรรณกรรมคัมภีร์พระเวท) อธิบาย“ โยคะของ” สี่ประเภทนี้คือ“กรรม-โยคะ” – การฝึกการกระทำที่มีสติ“ชาณะ-โยคะ” – การศึกษาปรัชญาและการไตร่ตรอง“หฐโยคะ” – การฝึกโยคะ – อาสนะโยคะและฝึกการหายใจและ“ภัคติ-โยคะ” – รักในการนมัสการพระเจ้า
จากการฝึกโยคะเหล่านี้พระเจ้าคริชณะ จะนำเราไปสู่การมีส่วนร่วมใน ภัคติ-โยคะ โดยเฉพาะรีกในการให้ข้อคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณเขาเพราะการฝึก “ภัค-ติโยคะ” บุคคลสามารถบรรลุผลทั้งหมด จากการศึกษาใจกลางคัมภีร์พระเวทที่ดำเนินการเสียสละอย่างแข็งขัน และให้การกุศล นอกเหนือจากนั้นผู้ประกอบการปฏิบัติ ภัคติ-โยคะ จะกลายเป็นอิสระจาก กรรมทั้งหลายทั้งหมดและหลังจากความตายจะบรรลุที่พำนักของ องค์ภควาน

การบำเพ็ญ ภัคติ ชำระจิตสำนึกของเรา ทำให้เราเหมาะสมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ตอนนี้เราถูกปนเปื้อนด้วยจิตสำนึกของวัตถุ เราสามารถชำระจิตสำนึกของเราให้บริสุทธิ์โดยเพียงแค่ฝึกกระบวนการ ภัคติ-โยคะ เพื่อความสุขและยกระดับความสุขจิตใจของเรา

ในภควัต-คีตา(วรรณกรรมคัมภีร์พระเวท) องค์ภควาน คริชณะ อธิบายว่าสิ่งที่เป็นหนึ่งในความทรงจำเมื่อเขาออกจากร่างกายของเขา สภาวะนั้นเขาจะบรรลุโดยไม่ล้มเหลว ดังนั้นโดยการปฏิบัติตาม ภัคติ-โยคะใคร ๆ ก็สามารถระลึกถึงองค์ภควานได้ แม้ในเวลาที่ตายและบรรลุที่พำนักขององค์ภควาน นี่เป็นความลับเกี่ยวกับพลังของภัคติ-โยคะ
ด้านล่างนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ได้รับอนุญาตจากองค์ภควาน คริชณะใน ชรีมัด-บากะวะธัม พวกเขาจะนำความสำเร็จมาสู่ผู้ประกอบปฏิบัติโดยจริงใจ

1.การได้ยินเกี่ยวกับชื่อ , รูปแบบ ,คุณภาพ และงานอดิเรกขององค์ภควาน
2.สวดมนต์ถึงนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า หรือการกล่างเกี่ยวกับชื่อที่ดีที่สุด,รูปแบบ ,คุณสมบัติ, งานอดิเรกขององค์ภควาน
3.ระลึกถึงองค์ภควาน
4.รับใช้ต่อองค์ภควาน
5.บาชูเทวรูปองค์ภควาน
6.ถวายคำอธิษฐานต่อองค์ภควาน
7.เป็นผู้รับใช้โดยตรงของ องค์ภควาน
8.เมื่อระลึกถึงองค์ภควานให้ถือว่าท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
9.มอบทุกสิ่งให้กับองค์ภควานโดยรับใช้พระองค์ด้วยร่างกายจิตใจและคำพูด

เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภัคติ-โยคะ กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ – ภควัต-คีตา 2 – 64, ภควัต-คีตา 3 – 9, ภควัต-คีตา 8 – 26, ภควัต-คีตา8 – 28

Share via
Copy link
Powered by Social Snap