โยคะมักถูกมองว่าเป็นเพียง รูปแบบของการออกกำลังกาย แต่ท่านั่งทางร่างกายเป็นเพียงส่วนแรกของรูปแบบการทำสมาธิแบบโบราณ เดิมทีระบบโยคะนั้นมีไว้เพื่อให้ตระหนัก รับรู้ถึงพระเจ้าได้ และการฝึกโยคะทุกประเภทมักจะนำมาซึ่งการระลึกถึงพระเจ้า ที่สุดความสำเร็จในการฝึกโยคะขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตสำนึกและความปรารถนาดีของพระเจ้าผู้สูงสุด แทนที่จะมาจากความพยายามที่จะทำกายบริหารของเราท่าทางโยคี การควบคุมลมหายใจและการถอยออกจากความรู้สึกต่างๆนั้น ช่วยให้จิตใจสงบลงเพื่อที่เราจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่จิตวิญญาณสูงสุดที่อยู่ภายในตัวเรา
มันอธิบายไว้ในหนังสือภควัต-คีตาว่า เป้าหมายสูงสุดของการฝึกโยคะคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผู้สูงสุด ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการรับใช้ การให้ข้อคิดทางวิญญาณด้วยความรักต่อพระเจ้าผู้สูงสุด จึงจะเป็นเป็นโยคีที่สมบูรณ์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap