คำสอนจากพระคัมภีร์

ภควัต-คีตา

ภควัต-คีตา “เพลงจากพระเจ้า”เป็น 700 กลอนในภาษาสันสกฤตคัมภีร์ปรากฏอยู่ส่วนกลางบทในมหาภารตะ, ของประวัติศาสตรมากมายในอินเดีย มันเป็นแก่นแท้ของเวทความรู้และเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังสือของวรรณกรรมคัมภีร์พระเวท...

read more

ร่างกายวัตถุ หรือกายภาพ หรือร่างกายหยาบ

ร่างกายวัตถุ คือ ร่างกายทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ของเรา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบของวัตถุ เช่นดิน, น้ำ, ไฟ, อากาศธาตุ และอากาศ ร่างกายวัตถุนี้ มีอยู่สำหรับระยะเวลาที่จำกัด มันต้องผ่านระยะต่าง ๆ เช่นเกิด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ การให้กำเนิดเด็ก...

read more

ภัคติ-โยคะ (การเคารพรักสักการะบูชาต่องค์ภควาน)

โยคะเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย คำว่า "โยคะ" มาจากคำภาษาสันสกฤต "ยุจ" ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงกับหรือหมายความว่า เชื่อมต่อกับ คำว่า "ภัคติ" มาจากคำภาษาสันสกฤต "ภัช" ซึ่งหมายถึง การรับใช้ด้วยความรัก “ ภัค-ติโยคะ”...

read more

กรรม คืออะไร

คำว่า กรรม มีความหมายหลายประการ มันอาจจะหมายถึงการกระทำ ผลของมัน หรือทั้งรูปแบบของการตอบสนองของการกระทำ ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม โดยทั่วไปแล้วกฎแห่งกรรมกล่าวไว้ว่า ทุกการกระทำมีการตอบสนองและไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ...

read more

อะไรคือวิญญาณ หรือ หรือจิตวิญญาณ

วิญญาณเป็นประกายทิพย์ที่อยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การมีจิตสำนึกนิรันดร์นั้นปรากฎอยู่ในร่างกายของทุกสิ่งมีชีวิต วิญญาณนี้คือสิ่งที่สูงกว่า ความรู้สึก, จิตใจ, และแม้กระทั่งสติปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ลึกลับและบอบบางที่สุด         โดยทั่วไป...

read more

โยคะ คือ อะไร

โยคะมักถูกมองว่าเป็นเพียง รูปแบบของการออกกำลังกาย แต่ท่านั่งทางร่างกายเป็นเพียงส่วนแรกของรูปแบบการทำสมาธิแบบโบราณ เดิมทีระบบโยคะนั้นมีไว้เพื่อให้ตระหนัก รับรู้ถึงพระเจ้าได้ และการฝึกโยคะทุกประเภทมักจะนำมาซึ่งการระลึกถึงพระเจ้า...

read more
Share via
Copy link
Powered by Social Snap