ร่างกายวัตถุ คือ ร่างกายทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ของเรา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบของวัตถุ เช่นดิน, น้ำ, ไฟ, อากาศธาตุ และอากาศ ร่างกายวัตถุนี้ มีอยู่สำหรับระยะเวลาที่จำกัด มันต้องผ่านระยะต่าง ๆ เช่นเกิด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ การให้กำเนิดเด็ก...

read more