ISKCON (อิสคอน) – สมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก หรือที่รู้จักกันในชื่อ ขบวนการ ฮะเร คริชณะ เป็นสังคมทิพย์ที่ก่อตั้งโดย พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซี. บฺัคธิเวดานทะ สวะมิ พระบุํพาดะ ในเดือนกรากฎาคม ปี ค.ศ. 1966 ที่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทุกวันนี้ ISKCON มีวัดมากว่า 400 แห่ง, ชุมชน 40 แห่ง, ร้านอาหารมังสวิรัติมากกว่า 100 แห่ง และสาวกที่ประสบความสำเร็จกว่าล้านคนทั่วโลก เรายังดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น “อาหารเพื่อชีวิต” โปรแกรมอาหารมังสวิรัติฟรีเพื่อบรรเทาทุกข์ในโลก ISKCON ได้ขยายตัวนับตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้ง

จุดมุ่งหมายของ ISKCON คือการให้ทุกคนบนโลกรู้จักหลักสากลแห่งการรู้แจ้งแห่งตน และองค์ภควานจิตสำนึก ผู้คนบนโลกอาจได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดแห่งการรู้แจ้งทิพย์ ความสามัคคี และความสงบสุข ปรัชญาของ ISKCON ตั้งอยู่บนฐานของคัมภีร์สันสกฤต ภควัต-คีตา และ ชรีมัด-ภควธัม เหล่านี้คือคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์ของการอุทิศจนเสียสละรับใช้ ภักดี-โยคะ ซึ่งสอนเป้าหมายสูงสุดเพื่อทุกมวลชีวิตปลุกความรักที่มีต่อองค์ภควาน หรือ องค์ภควาน คริชณะ “ผู้ทรงเสน่ห์ในทุกสิ่ง”

หลักคำสอนของ ISKCON คือการไม่แบ่งแยกตามหลักศาสนานิรันดร์ (สะนาทะนะ ดฺารมะ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทิพย์ของทุกมวลชีวิตคือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ (ภักดี-โยคะ) แด่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า องค์ภควานที่รู้กันทั่วโลกด้วยพระนามที่หลากหลาย อัลเลาะห์ ยะโหวา ยะเวห์ รามะ ฯลฯ ผู้อุทิศตนเสียสละรับใช้จะสวดพระนามขององค์ภควานในรูปแบบของมหามนต์สำหรับการจัดส่ง ฮะเร คริชณะ ฮะเร คริชณะ คริชณะ คริชณะ ฮะเร ฮะเร ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร

สมาชิกทั้งหมดของ ISKCON ปฏิบัติภักดี-โยคะ ในบ้านของพวกเขาและที่วัด พวกเขายังสนับสนุน ภักดี-โยคะ หรือ คริชณะจิตสำนึก ผ่านงานเทศกาล การแสดงศิลปะ สัมมานาโยคะ การร้องเพลงสวดภาวนาในที่สาธารณะ และการแจกจ่ายวรรณกรรมต่าง ๆ สมาชิกของ ISKCON ยังเปิดโรงพยาบาล โรงเรียน วิทยาลัย หมู่บ้านสิ่งแวดล้อม โครงการแจกจ่ายอาหารฟรี และสถาบันอื่น ๆ อย่าง การประยุกต์การปฏิบัติโยคะแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้

หลายสถาบันชั้นนำให้ความยอมรับเชื่อถือ ISKCON ไดอน่า เอค ศาสตราจารย์ ศาสนาเปรียบเทียบ และอินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ อธิบายถึงขบวนการนี้ว่า “นี่คือวัฒนธรรมที่สั่งให้เป็นที่เคารพนับถือในวิถีทางศาสนาของมนุษยชาติ” ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ดร. เอ. แอล บาสแฮม ผู้ที่น่าเชื่อของโลกในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอินเดีย เขียนกล่าวถึง ISKCON ว่า “มันอุบัติขึ้นหลังจากการไม่มีอะไรกว่ายี่สิบปีและได้กลายเป็นที่รู้จักกันทั่วตะวันตก นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสัญญาณของเวลา และเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap