ชรีลา พระบุพาดา เป็นครูสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณชาวอินเดียผู้ก่อตั้งสมาคมระหว่างประเทศเพื่อจิตสำยนึกของคริชณะ (ISKCON) ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ เขานับเป็นหนึ่งในนักวิชาการเวทที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นหนึ่งในนักแปล...

read more