คำแปล

อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถทำงานในจิตสำนึกแห่งข้านี้ได้ ก็พยายามเสียสละผลงานของเธอทั้งหมด และพยายามตั้งมั่นอยู่ในตนเอง

คำอธิบาย

อาจเป็นไปได้ที่เราไม่สามารถแม้แต่จะเห็นอกเห็นใจกับกิจกรรมต่าง ๆ ในคริชณะจิตสำนึก อันเนื่องมาจากข้อพิจารณาทางสังคม ทางครอบครัว หรือทางศาสนาหรือเนื่องมาจากอุปสรรคอื่น ๆ หากเรายึดมั่นกับกิจกรรมในคริชณะจิตสำนึกโดยตรงอาจมีการคัดค้านจากสมาชิกในครอบครัว หรือมีความยุ่งยากอื่น ๆ มากมาย สำหรับผู้ที่มีปัญหาเช่นนี้ ได้แนะนำไว้ว่า เขาควรสละผลแห่งกิจกรรมที่สะสมมาเพื่อทำคุณประโยชน์บางประการ ขั้นตอนเหล่านี้ได้อธิบายไว้ในกฎเกณฑ์พระเวท ซึ่งอธิบายไว้มากมายเกี่ยวกับการเสียสละ และพิธีกรรมพิเศษเพื่อผลบุญ (พุณยะ) หรืองานพิเศษซึ่งผลกรรมในอดีตของเขาอาจใช้ได้ เพื่ออาจค่อย ๆ พัฒนามาถึงระดับแห่งความรู้ ยังพบอีกว่าเมื่อไม่สนใจแม้ในกิจกรรมของคริชณะจิตสำนึก การให้ทานกับโรงพยาบาลหรือสถาบันเพื่อสังคมบางแห่ง จะทำให้เขาสละผลงานที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยาก ซึ่งแนะนำไว้ ณ ที่นี้ เพราะเมื่อฝึกปฏิบัติการเสียสละผลจากกิจกรรมของตนเอง จิตใจจะค่อย ๆ บริสุทธิ์ขึ้นอย่างแน่นอน ในระดับจิตที่บริสุทธิ์นั้น เขาจะสามารถเข้าใจคริชณะจิตสำนึก แน่นอนว่าคริชณะจิตสำนึกไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าในตัวของคริชณะจิตสำนึกเองสามารถทำให้จิตบริสุทธิ์ แต่หากมีอุปสรรคในการรับเอาคริชณะจิตสำนึกมาปฏิบัติเขาอาจพยายามเสียสละผลของงาน ในกรณีนี้ การบริการรับใช้สังคม รับใช้ชุมชน รับใช้ประเทศชาติ การเสียสละเพื่อประเทศของตนเอง ฯลฯอาจยอมรับได้ เพื่อวันหนึ่งอาจมาถึงระดับแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้แด่องค์ภควานด้วยใจบริสุทธิ์ ใน ภควัต-คีตา (18.46) เราพบข้อความว่า ยะทะฮ พระวริททิร บูทานามหากตัดสินใจเสียสละเพื่อแหล่งกำเนิดสูงสุด ถึงแม้ไม่รู้ว่าแหล่งกำเนิดสูงสุดคือคริชณะเขาจะค่อย ๆ เข้าใจว่า คริชณะคือแหล่งกำเนิดสูงสุด ด้วยวิธีการเสียสละ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap