คำแปล

สิ่งใดที่กระทำไปเพื่อบูชา ให้ทาน หรือบำเพ็ญเพียร โดยปราศจากความศรัทธาในองค์ภควาน โอ้ โอรสพระนางพริทา จะไม่ถาวร เรียกว่า ‘อสัท’ และไม่มีประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

คำอธิบาย

 

สิ่งใดที่กระทำไปโดยไม่มีจุดมุ่งหมายทิพย์ไม่ว่าจะเป็นการบูชา การให้ทานหรือการบำเพ็ญเพียร จะไร้ประโยชน์ ดังนั้น โศลกนี้กล่าวว่ากิจกรรมเหล่านี้น่ารังเกียจทุกสิ่งทุกอย่างควรทำเพื่อองค์ภควานในคริชณะจิตสำนึก ปราศจากความศรัทธาเช่นนี้และปราศจากคำแนะนำที่ถูกต้องจะไม่ได้รับผลประโยชน์อันใด คัมภีร์พระเวททั้งหมดแนะนำความศรัทธาแห่งองค์ภควาน ในการค้นหาคำสั่งสอนของพระเวททั้งหมด จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเข้าใจคริชณะ ไม่มีผู้ใดสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ปฏิบัติตามหลักการนี้ ฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือ ทำงานจากจุดเริ่มต้นในคริชณะจิตสำนึกภายใต้การนำของพระอาจารย์ทิพย์ผู้เชื่อถือได้ นั่นคือวิธีการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จ

ในพันธสภาวะ ผู้คนหลงติดอยู่กับการบูชาเทวดา บูชาภูตผีหรือ ยัคชะ เช่น คุเวระ ระดับความดีดีกว่าระดับตัณหาและอวิชชา แต่ผู้ปฏิบัติคริชณะจิตสำนึกโดยตรงเป็นทิพย์ เหนือสามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการค่อย ๆ พัฒนาการคบหาสมาคมกับสาวกผู้บริสุทธิ์และปฏิบัติคริชณะจิตสำนึกโดยตรงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งแนะนำไว้ในบทนี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นนี้ ก่อนอื่นเราต้องแสวงหาพระอาจารย์ทิพย์ที่ดีและได้รับการฝึกฝนภายใต้การแนะนำของท่าน เราจึงจะสามารถบรรลุถึงความศรัทธาในองค์ภควาน เมื่อความศรัทธานั้นแกร่งกล้าขึ้นตามกาลเวลา จนมาถึงจุดที่เรียกว่าความรักแห่งองค์ภควาน ความรักนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เราควรปฏิบัติคริชณะจิตสำนึกโดยตรง นั่นคือสาส์นของบทที่สิบเจ็ดนี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap