คำแปล

พระองค์ทรงเป็นภควานองค์เดิม อาวุโสที่สุด ทรงเป็นร่มบรมโพธิสมภารของโลกจักรวาลที่ปรากฏนี้ ทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง และทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรรู้ พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรสูงสุด ทรงอยู่เหนือระดับต่าง ๆ ทางวัตถุโอ้ รูปลักษณ์ที่ไร้ขอบเขต! ปรากฏการณ์ทางจักรวาลทั้งหมดนี้แผ่กระจายออกมาจากพระองค์!

คำอธิบาย

 

ทุกสิ่งทุกอย่างพำนักอยู่ที่องค์ภควาน ฉะนั้น พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงสูงสุด นิดานัม หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รัศมี บระฮมัน ยังพำนักอยู่ที่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าคริชณะ พระองค์ทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ และหากความรู้มีจุดจบ พระองค์ทรงเป็นที่สุดของความรู้นั้นทั้งหมด ดังนั้น พระองค์ทรงเป็นผู้รู้และเป็นผู้ที่เราควรรู้ พระองค์ทรงเป็นจุดมุ่งหมายแห่งความรู้เพราะทรงแผ่กระจายไปทั่ว เนื่องจากทรงเป็นแหล่งกำเนิดในโลกทิพย์ พระองค์ทรงเป็นทิพย์พระองค์ยังทรงเป็นประธานผู้นำในโลกทิพย์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap