คำแปล

องค์ภควานตรัสว่า จงฟังอีกครั้งหนึ่ง โอ้ อารจุนะยอดนักรบ เพราะว่าเธอเป็นเพื่อนรักของข้า ข้าจะพูดให้ความรู้ในสิ่งที่ดีกว่าที่ได้เคยอธิบายไปแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แด่เธอ

คำอธิบาย

 

พะราชะระ มุนิ ได้อธิบายคำว่า ภควาน คือผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นคั่งหกประการ ได้แก่ พลังอำนาจ ชื่อเสียง ความร่ำรวย ความรู้ ความสง่างาม และความเสียสละ องค์ภควาน คริชณะ หรือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า ขณะที่ประทับอยู่บนโลกนี้ ทรงแสดงความมั่งคั่งหกประการนี้ ดังนั้น บรรดานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย เช่นพะราชะระ มุนิ ยอมรับว่าคริชณะคือองค์ภควาน บัดนี้ คริชณะทรงสั่งสอนอารจุนะด้วยความรู้ที่เป็นความลับยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความมั่งคั่ง พระภารกิจของพระองค์ ก่อนหน้านี้ทรงเริ่มต้นจากบทที่เจ็ด องค์ภควานทรงอธิบายถึงพลังงานต่าง ๆ ของพระองค์ว่าทำงานกันอย่างไร ในบทนี้ ทรงอธิบายถึงความมั่งคั่งของพระองค์โดยเฉพาะแด่อาร-จุนะ บทที่แล้วทรงอธิบายถึงพลังงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อสถาปนาการอุทิศตนเสียสละด้วยความมั่นคง ในบทนี้อีกครั้งหนึ่ง ทรงตรัสต่ออารจุนะเกี่ยวกับปรากฎการณ์และความมั่งคั่งต่าง ๆ

เมื่อได้สดับฟังเกี่ยวกับองค์ภควานมากขึ้น เราจะตั้งมั่นอยู่กับการอุทิศตนเสียสละรับใช้มากยิ่งขึ้น เราควรสดับฟังเกี่ยวกับพระองค์ร่วมกับเหล่าสาวกของพระองค์เสมอ เพราะจะช่วยส่งเสริมการอุทิศตนเสียสละรับใช้ การสนทนาในสังคมสาวกเป็นไปได้ โดยเฉพาะพวกที่มีความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงที่จะอยู่ในคริชณะจิตสำนึก บุคคลอื่นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาเช่นนี้ องค์ภควานตรัสต่ออารจุนะอย่างชัดเจนว่า เนื่องจากอารจุนะเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของอารจุนะจึงได้มีการสนทนาเช่นนี้เกิดขึ้น

Share via
Copy link
Powered by Social Snap