คำแปล

เพียงแต่ตั้งมั่นจิตของเธออยู่ที่ข้า บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า และใช้ปัญญาของเธอทั้งหมดในข้า เช่นนี้ เธอจะอยู่ในข้าเสมอโดยไม่ต้องสงสัย

คำอธิบาย

 

ผู้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อชรีคริชณะ มีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์โดยตรงกับพระองค์ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานภาพของเขานั้นเป็นทิพย์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสาวกมิได้อยู่ในระดับวัตถุ แต่อยู่ในคริชณะ พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ภควานและองค์ภควานไม่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อสาวกภาวนา ฮะเร คริชณะ ทั้งคริชณะและพลังเบื้องสูงของพระองค์ลีลาศอยู่บนลิ้นของสาวก เมื่อเราถวายอาหารให้คริชณะ พระองค์ทรงรับอาหารนั้นไปเสวยโดยตรง จากการรับประทานอาหารส่วนที่เหลือทำให้สาวกมีคริชณะจิตสำนึก ผู้ที่ไม่ปฏิบัติการรับใช้เช่นนี้ จะไม่สามารถเข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างไรถึงแม้ว่าวิธีนี้ได้แนะนำไว้ใน ภควัต-คีตา และในวรรณกรรมพระเวทอื่น ๆ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap