คำแปล

โอ้ โอรสพระนางคุนที ในตอนสิ้นกัปปรากฏการณ์ทางวัตถุทั้งหมดเข้าไปในธรรมชาติของข้า และในตอนเริ่มต้นของอีกกัปหนึ่ง ข้าสร้างทั้งหมดอีกครั้งด้วยพลังอำนาจของข้า

คำอธิบาย

 

การสร้าง การบำรุงรักษา และการทำลาย ปรากฏการณ์ในจักรวาลวัตถุนี้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาสูงสุดขององค์ภควานโดยสมบูรณ์ “ตอนสิ้นกัป” หมายถึงตอนที่พระพรหมสิ้นชีวิต พระพรหมมีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยปี หนึ่งวันของพระพรหมคำนวณได้4,300,000,000 ปีของโลกเรา คืนหนึ่งของพรพรหมก็มีระยะเวลายาวเท่ากันนี้ เดือนหนึ่งของพระพรหมประกอบไปด้วยสามสิบวันและสามสิบคืนเช่นนี้ และปีหนึ่งของพระพรหมมีสิบสองเดือนเช่นนี้ หลังจากหนึ่งร้อยปี เมื่อพระพรหมสวรรคตการทำลายล้างก็เกิดขึ้น เช่นนี้หมายความว่าพลังงานที่ปรากฏขึ้นโดยองค์ภควานจะม้วนกลับเข้าไปในพระวรกายของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่จะให้โลกจักรวาลปรากฏออกมา ความปรารถนาของพระองค์ทรงทำให้บังเกิดขึ้น บะฮุ สยาม “ถึงแม้ข้าเป็นหนึ่ง ข้าจะกลายมาเป็นหลากหลาย” นี่คือคำพังเพยพระเวท (ชานโดกยะ อุพะนิชัด 6.2.3) พระองค์ทรงแบ่งแยกพระวรกายของพระองค์ไปในพลังงานวัตถุนี้และปรากฏการณ์ในจักรวาลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap