คำแปล

โอ้ อารจุนะ ข้าให้ความร้อน และข้าเป็นผู้ยับยั้งและผู้ส่งฝน ข้าคืออมฤตยู และข้าคือมฤตยูด้วยเช่นกัน ทั้งดวงวิญญาณและวัตถุอยู่ในข้า

คำอธิบาย

 

ด้วยพลังต่าง ๆ ของคริชณะที่แผ่กระจายความร้อนและแสงผ่านทางผู้แทนเช่นไฟฟ้าและดวงอาทิตย์ ในฤดูร้อนคริชณะทรงเป็นผู้ยับยั้งฝนไม่ให้ตกลงมาจากฟากฟ้าและในฤดูฝนคริชณะทรงให้ฝนตกลงมาอย่างมากมาย พลังงานที่ค้ำจุนพวกเรา ด้วยการให้ชีวิตของพวกเราอยู่ยืนยาวคือคริชณะ และคริชณะทรงพบพวกเราตอนจบในรูปของความตาย จากการวิเคราะห์พลังงานต่าง ๆ เหล่านี้ทั้งหมดของคริชณะ ทำให้มั่นใจได้ว่าสำหรับคริชณะทรงไม่มีข้อแตกต่างระหว่างวัตถุและวิญญาณ หรืออีกนัยหนึ่งพระองค์ทรงเป็นทั้งวัตถุและวิญญาณ ดังนั้น ในระดับสูงของคริชณะจิตสำนึกไม่มีการแบ่งแยก จะเห็นแต่คริชณะในทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้น

เนื่องจากคริชณะทรงเป็นทั้งวัตถุและวิญญาณ รูปลักษณ์จักรวาลอันมหึมาที่รวมปรากฏการณ์ทางวัตถุเข้าด้วยกันทั้งหมดคือคริชณะเช่นเดียวกัน และลีลาของพระองค์ในรูปของ ชยามะสุนดะระ สองกร ทรงขลุ่ย อยู่ที่วรินดาวะนะก็เป็นลีลาของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า

Share via
Copy link
Powered by Social Snap