คำแปล

โอ้ โอรสพระนางพริทา จงรู้ว่าข้าคือเมล็ดพันธุ์แรกของสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย ข้าคือปัญญาของผู้มีปัญญา และข้าคือพลังอำนาจของผู้ที่มีอำนาจทั้งหลาย

คำอธิบาย

 

คาว่า บีจัม หมายถึงเมล็ดพันธ์ คริชณะทรงเป็นเมล็ดพันธุ์ของทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ นก สัตว์ มนุษย์ และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ อย่างไรก็ดี ต้นไม้และไม้ล้มลุกอยูกับที่ ไม่เคลื่อนไหวไปที่อื่น ทุกชีวิตอยู่ภายในขอบเขตของ 8,400,000 เผ่าพันธุ์ บ้างเคลื่อนที่และบ้างไม่เคลื่อนที่ ในทุก ๆ กรณีเมล็ดพันธุ์ของชีวิตเหล่านั้นคือคริชณะ ดังที่กล่าวไว้ในวรรณกรรมพระเวทว่า บระฮมัน หรือสัจธรรมที่สมบูรณ์สูงสุดคือบุคคลที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลิออกมาคริชณะคือ พะระบระฮมัน ดวงวิญญาณสูงสุด บระฮมัน ไร้รูปลักษณ์ และ พะระ- บระฮมัน มีรูปลักษณ์ ภควัต-คีตา ได้กล่าวว่า บระฮมัน ที่ไร้รูปลักษณ์สถิตย์อยู่ภายในรูปลักษณ์ ฉะนั้น เดิมทีคริชณะทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ทรงเป็นราก ดังเช่นรากของต้นไม้บำรุงเลี้ยงต้นไม้ทั้งต้น คริชณะทรงเป็นรากเดิมแท้ของสรรพสิ่ง ทรงบำรุงเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างในปรากฏการณ์ทางวัตถุนี้ ได้ยืนยันไว้ในวรรณกรรมพระเวท (คะทะ อุพะนิชัด 2.2.13) เช่นกันว่า

นิทโย นิทยานาม เชทะนัช เชทะนานาม
เอโค บะฮูนาม โย วิดะดาทิ คามาน

พระองค์ทรงเป็นปฐมองค์ อมตะองค์แรกในหมู่องค์อมตะทั้งหลาย ทรงเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดของมวลชีวิต และพระองค์เท่านั้นที่ทรงบำรุงเลี้ยงมวลชีวิต เราไม่สามารถทำอะไรได้หากปราศจากปัญญา คริชณะตรัสไว้เช่นกันว่าพระองค์ทรงเป็นรากของปัญญาทั้งหมด นอกจากจะมีปัญญา มิฉะนั้น บุคคลจะไม่สามารถเข้าใจบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า องค์คริชณะได้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap