คำแปล

เขาต้องจัดส่งตนเองด้วยการช่วยเหลือจากจิตใจของตน มิใช่ทำตัวให้ตกต่ำลงจิตใจเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูของพันธวิญญาณ

คำอธิบาย

 

คำว่า อาทมา หมายถึง ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในระบบโยคะ จิตใจของพันธวิญญาณสำคัญมาก เพราะว่าจิตใจเป็นศูนย์กลางของการฝึกปฏิบัติโยคะ ณ ที่นี้ อาทมา หมายถึงจิตใจ จุดมุ่งหมายของระบบโยคะ เพื่อควบคุมจิตใจและดึงให้จิตใจออกห่างจากการยึดติดกับอายตนะภายนอกได้เน้นไว้ ณ ที่นี้ว่าจิตใจจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อจัดส่งพันธวิญญาณจากหล่มแห่งอวิชชา ในความเป็นอยู่ทางวัตถุ เขาอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของจิตใจและประสาทสัมผัส อันที่จริงดวงวิญญาณบริสุทธิ์ถูกพันธนาการอยู่ในโลกวัตถุเพราะว่าจิตใจถูกอหังการพัวพัน ซึ่งทำให้ต้องการเป็นเจ้าครอบครองธรรมชาติวัตถุ ฉะนั้น จิตใจควรได้รับการฝึกฝนเพื่อไม่ให้ไปหลงใหลกับแสงสีของธรรมชาติวัตถุ ด้วยวิธีนี้พันธวิญญาณอาจได้รับความปลอดภัย เราไม่ควรทำตัวเองให้ตกต่ำลงด้วยการไปหลงใหลกับอายตนะภายนอก หากไปหลงใหลกับอายตนะภายนอกมากเท่าไร เราจะถูกพันธนาการในความเป็นอยู่ทางวัตถุมากเท่านั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้ตนเองถูกพันธนาการคือ ให้จิตใจปฏิบัติในคริชณะจิตสำนึกอยู่เสมอ คำว่า ฮิ ใช้เพื่อเน้นจุดนี้ ตัวอย่างเช่น เรา ต้องทำเช่นนี้ ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า

มะนะ เอวะ มะนุชยาณาม
คาระณัม บันดะ-โมคชะโยฮ
บันดายะ วิชะยาสังโก
มุคทไย นิรวิชะยัม มะนะฮ

“สำหรับมนุษย์ จิตใจเป็นต้นเหตุแห่งพันธนาการ และจิตใจก็เป็นต้นเหตุแห่งความหลุดพ้น จิตใจที่ซึมซาบอยู่กับอายตนะภายนอกเป็นต้นเหตุแห่งพันธนาการ และจิตใจที่ไม่ยึดติดกับอายตนะภายนอกเป็นต้นเหตุแห่งความหลุดพ้น” (อมริทะ-บินดุ อุพะนิชัด 2 )ฉะนั้น จิตใจที่ปฏิบัติในคริชณะจิตสำนึกอยู่เสมอเป็นต้นเหตุแห่งความหลุดพ้นสูงสุด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap