คำแปล

ปัญญาของข้าพเจ้ารู้สึกสับสนจากคำสั่งสอนที่ไม่แน่นอนของพระองค์ ฉะนั้น ทรงโปรดตรัสอย่างชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับข้าพเจ้า

คำอธิบาย

 

บทที่ผ่านมาเป็นการเริ่มดำเนินเรื่องของ ภควัต-คีตา ได้อธิบายถึงวิธีต่างๆเช่น สางคยะ-โยกะ, บุดดิ-โยกะ หรือการควบคุมประสาทสัมผัสด้วยปัญญา การทำงานโดยไม่ปรารถนาผลทางวัตถุ และสถานภาพของผู้เริ่มฝึกปฎิบัติ ทั้งหมดนี้ได้เสนอไว้อย่างไม่เป็นระบบ วิธีจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฎิบัติได้ ดังนั้น อารจุนะทรงปรารถนาจะขจัดสิ่งที่ดูเหมือนว่ายังสับสนอยู่ และเพื่อบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปจะได้รับไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ตีความหมายอย่างผิด ๆ ถึงแม้ว่าคริชณะทรงไม่ตั้งใจที่จะทำให้อารจุนะรู้สึกสับสนด้วยสำนวนโวหาร อารจุนะทรงไม่สามารถเข้าใจในวิธีการของคริชณะจิตสำนึก ไม่รู้ว่าจะให้อยู่นิ่งเฉยหรือให้ปฎิบัติตนรับใช้ อีกนัยหนึ่งคือคำถามของอารจุนะจะทำให้วิธีการปฎิบัติคริชณะจิตสำนึกชัดเจนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทั้งหลายผู้ที่มีความจริงจังจะได้เข้าใจความเร้นลับของ ภควัต-คีตา

Share via
Copy link
Powered by Social Snap