คำแปล

โอ้ ผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่บาระทะ บัดนี้จงฟังคำตัดสินของข้าเกี่ยวกับการเสียสละ โอ้ เสือในหมู่มนุษย์ ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าการเสียสละมีอยู่สามประเภท

คำอธิบาย

 

ถึงแม้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเสียสละ ณ ที่นี้ ชรี คริชณะบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงให้คำตัดสินซึ่งควรถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้าย อันที่จริงคัมภีร์พระเวทเป็นกฎหมายที่องค์ภควานทรงเป็นผู้ให้ บัดนี้ทรงปรากฏด้วยพระองค์เองและคำดำรัสขององค์ชรีคริชณะถือว่าเป็นข้อยุติ พระองค์ตรัสว่าวิธีการเสียสละควรพิจารณาในความสัมพันธ์กับสามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุที่ปฏิบัติกันอยู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap