คำแปล

พวกที่มีวิสัยทัศน์แห่งความเป็นอมตะสามารถเห็นว่าดวงวิญญาณที่ไม่มีวันสูญสลาย เป็นทิพย์ เป็นอมตะ และอยู่เหนือระดับต่าง ๆ ของธรรมชาติ ถึงแม้มาสัมผัสกับร่างวัตถุ โอ้ อารจุนะ ดวงวิญญาณมิได้ทำอะไร และไม่ได้ถูกพันธนาการ

คำอธิบาย

 

สิ่งมีชีวิตดูเหมือนเกิด เนื่องมาจากการเกิดของร่างวัตถุ แต่อันที่จริงสิ่งมีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีการเกิดถึงแม้สถิตในร่างวัตถุ แต่เป็นทิพย์และเป็นอมตะ ดังนั้น สิ่งมีชีวิตจึงไม่มีวันถูกทำลาย โดยธรรมชาติจะเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติสุข และไม่ปฏิบัติตนเองในกิจกรรมทางวัตถุใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กิจกรรมที่กระทำไปอันเนื่องจากมาสัมผัสกับร่างกายวัตถุ จะไม่สามารถพันธนาการตัวเขาได้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap