คำแปล

อารจุนะที่รัก โอ้ ผู้ชนะความร่ำรวย หากไม่สามารถตั้งจิตมั่นอยู่ที่ข้าโดยไม่เบี่ยงเบน เธอก็ปฏิบัติตามหลักธรรมของ บัคธิ-โยกะ เช่นนี้ เธอจะพัฒนาความปรารถนาที่จะบรรลุถึงข้า

คำอธิบาย

 

โศลกนี้แสดงให้เห็น บัคธิ-โยกะ สองวิธี วิธีแรกสำหรับผู้ที่ได้พัฒนาความยึดมั่นด้วยความรักทิพย์ต่อคริชณะบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วอย่างแท้จริง และอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่พัฒนาความยึดมั่นต่อองค์ภควานด้วยความรักทิพย์ สำหรับกลุ่มที่สองนี้ มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ และในที่สุดจะพัฒนามาถึงระดับแห่งความยึดมั่นต่อ คริชณะ

ภักดี-โยคะ เป็นวิธีทำให้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ บริสุทธิ์ขึ้น ในความเป็นอยู่ปัจจุบันประสาทสัมผัสไม่บริสุทธิ์เสมอเนื่องจากมาคลุกคลีอยู่ในการสนองประสาทสัมผัส แต่จากการปฏิบัติ ภักดี-โยคะ ประสาทสัมผัสเหล่านี้ถูกทำให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ และในระดับที่บริสุทธิ์เราจะมาสัมผัสกับองค์ภควานโดยตรง ในความเป็นอยู่ทางวัตถุนี้เราอาจปฏิบัติรับใช้บางสิ่งบางอย่างให้เจ้านายบางคน แต่มิได้ทำไปด้วยความรักเจ้านายจริง เราเพียงแต่รับใช้เพื่อให้ได้เงินมาเท่านั้น เจ้านายก็ไม่มีความรักเช่นเดียวกัน ได้แต่ใช้บริการและจ่ายเงินให้เรา ดังนั้น จึงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรักเลย แต่สำหรับชีวิตทิพย์เราต้องพัฒนามาถึงระดับแห่งความรักที่บริสุทธิ์ ระดับแห่งความรักที่บริสุทธิ์นั้นบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ซึ่งใช้ประสาทสัมผัสที่ปัจจุบันมีอยู่ปฏิบัติการ

ปัจจุบัน ความรักแห่งองค์ภควานนี้ซ่อนเร้นอยู่ภายในหัวใจของทุก ๆ คน ความรักแห่งพระองค์จึงปรากฏออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กัน แต่ที่ปรากฏมีมลทินเนื่องจากมาสัมพันธ์กับวัตถุ ดังนั้น ต้องทำให้หัวใจบริสุทธิ์ขึ้นจากการที่มาคบหาสมาคมกับวัตถุจากนั้นความรักคริชณะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตามธรรมชาติของเราจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา นี่คือวิธีการทั้งหมด

ในการปฏิบัติตามหลักธรรมของ ภักดี-โยคะ ภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ทิพย์ผู้มีความชำนาญ เราควรปฏิบัติตามหลักธรรมบางประการ เช่น ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ อาบน้ำ เข้าวัด ถวายบทมนต์ และสวดภาวนา ฮะเร คริชณะ จากนั้นไปเก็บดอกไม้มาถวายให้พระปฏิมา ปรุงอาหารและถวายให้พระปฏิมา รับประทานอาหารทิพย์ (พระสาดัม) ฯลฯ มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติตาม เราควรสดับฟัง ภควัต- คีตา และ ชรีมัด-บากะวะธัม จากเหล่าสาวกผู้บริสุทธิ์เสมอ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยทุกคนให้เจริญขึ้นมาถึงระดับแห่งความรักองค์ภควาน หลังจากนั้น เราจะมั่นใจในความเจริญก้าวหน้าไปสู่อาณาจักรทิพย์แห่งองค์ภควาน การปฏิบัติ ภักดี-โยคะ ภายใต้กฎเกณฑ์จากการนำทางของพระอาจารย์ทิพย์นี้ จะนำให้เรามาถึงระดับแห่งความรักองค์ภควานอย่างแน่นอน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap