คำแปล

You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are Your eyes. I see You with blazing fire coming forth from Your mouth, burning this entire universe by Your own radiance.

คำอธิบาย

 

ความมั่งคั่งหกประการของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงไม่มีขีดจำกัด ได้มีการกล่าวซ้ำ ณ ที่นี้ และอีกหลายแห่ง พระคัมภีร์กล่าวว่า การกล่าวซ้ำถึงพระบารมีของคริชณะมิใช่เป็นความอ่อนแอของวรรณกรรม ในขณะที่งงงวย อัศจรรย์ใจ หรือมีความปลื้มปีติสุขอย่างใหญ่หลวงจะกล่าวประโยคซ้ำไปซ้ำมา เช่นนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่อง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap