คำแปล

โอ้ ผู้มีพระเนตรเหมือนดอกบัว ข้าพเจ้าสดับฟังจากพระองค์โดยละเอียดเกี่ยวกับการปรากฏและการไม่ปรากฏของทุก ๆ ชีวิต และได้รู้แจ้งถึงพระบารมีอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์

คำอธิบาย

 

อารจุนะทรงเรียกองค์ชรีคริชณะว่า “พระเนตรรูปดอกบัว” (ดวงตาของคริชณะเหมือนกับกลีบดอกบัว) ด้วยความยินดีที่คริชณะทรงให้ความมั่นใจแก่ท่านในบทที่แล้ว โดยตรัสว่า อฮัม คริทสนัสยะ จะกะทะฮ พระบะวะฮ พระละยัส ทะทา “ข้าคือแหล่งกำเนิดของสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ปรากฏในปรากฏการณ์ทางวัตถุทั้งหมด”อารจุนะทรงได้ยินเช่นนี้จากองค์ภควานโดยละเอียด อารจุนะยังทราบอีกว่าถึงแม้คริชณะทรงเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งปรากฏและสิ่งไม่ปรากฏทั้งหลาย พระองค์ยังทรงอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้ ดังที่ได้ตรัสไว้ในบทที่เก้าว่า พระองค์ทรงแผ่กระจายไปทั่ว ถึงกระนั้น พระองค์ทรงมิได้ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งด้วยพระองค์เอง นั่นคือความมั่งคั่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ของคริชณะ ซึ่งอารจุนะทรงยอมรับว่าตัวท่านเข้าใจเป็นอย่างดี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap