คำแปล

ในบรรดาสิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์ข้าคือลม ในบรรดาผู้ปล่อยอาวุธข้าคือพระราม ในบรรดาปลาข้าคือปลาฉลาม และในบรรดาแม่น้ำที่ไหลผ่านข้าคือแม่น้ำคงคา

คำอธิบาย

 

ในบรรดาสัตว์น้ำทั้งหลายปลาฉลามเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด และแน่นอนว่าเป็นอันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์ ดังนั้น ปลาฉลามจึงเป็นผู้แทนของคริชณะ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap