รักษาอนาคตของเรา เมื่อเราให้ความรู้แก่เด็ก เรารู้อนาคตของเรา

ชรีละ พระบุํพาดะ เน้นย้ำเสมอในคำสอนทิพย์ที่เป็นอยู่ในสถาบันการศึกษา การศึกษาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของร่างกาย ระหว่างช่วงโรงเรียนปิดเทอมช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เด็ก ๆ จากที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร, ชะอำ, เกาะสมุย และภูเก็ต) มาเข้าร่วม ในโปรแกรมประกอบด้วยการเดินจะปะยามเช้ากับ เฮช.เฮช. บี.วี.วี. นะระชิมฮะ มะฮาราจะ และสาวกอาวุโส หลังจากสวดมนต์ยามเช้า กุรุวาชทะคัม บทมนต์นะระชิมฮะ ทุละสี อาระติ และ กุรุ พูจา หลังจากนั้นจะเป็นคลาสเรียน ชรีมัด ภควธัม โดย มะฮาราจะ ไวชะนะวะอาวุโสให้คลาสเรียนในพลวัตที่แตกต่างกัน ในระหว่างวันสาวกคนไทยจะให้คลาสเรียนปรัชญา ลีลาส ดนตรี ทำอาหาร ละคร ภควัต-คีตา และการร้องสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ อารจฺะนะ มาทฺะจี จะสอนคลาสปฏิบัติ ได้แก่ การสาธิตวิธีปฏิบัติอาระติ การทาทีลัคในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสวมเครื่องแต่งกายของไวชะนะวะ ฯลฯ และหลังจากนั้นไปสเตเดียมสำหรับเล่นฟุตบอลหรือว่ายน้ำ ทุกวันจะจบด้วยการสวดบทมนต์คีรทานมากมาย และท่องโศลก ภควัต-คีตา

คำตอบรับจากผู้ปกครอง

เดวะ ดฺารมะ พระบูลูกชายผมมีความสุขมาก เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านเลย ถึงเขาจะกลับบ้านไปแล้วเขาก็เริ่มท่องโศลกของภควัต-คีตา และถามคำถามผมมากมาย เราควรมีโปรแกรมเหล่านี้บ่อย ๆ ขอบคุณมาก ๆ ที่จัดโปรแกรมนี้ขึ้นมา

โกคุล กูระไก พระบู – ลูกชายผมมีความสุขมาก และผมก็มีความสุขมากที่ได้เห็นเขาเรียนรู้ และสนใจในคริชณะจิตสำนึก ปีหน้าเราจะมีเด็ก ๆ เพิ่มขึ้นแน่นอน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap