คริชณะ เป็นชื่อเดิมของ บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า เป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ หรือดำรงอยู่ นามขององค์ภควานนั้นมีอยู่มากมาย และแต่ละการอธิบายจะให้แง่มุมบุคลิกภาพของพระองค์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างพระอัลเลาะห์ พระวิษณุ พระยะโฮวา  ทั้งนี้องค์ภควานได้ตรัสถึงความยิ่งใหญ่ และบทบาทของพระองค์ในฐานะผู้สร้าง ผู้ดูแลรักษาจักรวาลทั้งมวล และเป็นองค์ภควานของทุกๆ ชีวิต คริชณะ “ผู้มีเสน่ห์สูงสุด” พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ และความงามของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าซึ่งหาที่ใดเปรียบได้ ดั่งที่พระองค์ทรงปรากฏต่อบรรดาสาวกที่รักที่สุดของพระองค์

คริชณะทรงปรากฏในรูปแบบอวตารอื่นๆ ของพระองค์ เพื่อสร้าง และรักษาจักรวาล ในระหว่างที่พระองค์ทรงเพลิดเพลินกับความรักความสัมพันธ์ กับเหล่ามิตรสหายของพระองค์ในโลกทิพย์นั้น พระองค์ได้อวตารลงมาบนโลกวัตถุเป็นครั้งคราวเพื่อปลดปล่อยเหล่าสาวกของพระองค์จากการดำรงอยู่ในโลกวัตถุ และกำราบอาธรรม หรือคนชั่ว พระองค์ได้กระทำสิ่งเหนือมนุษย์โดยการยกภูเขาขึ้น กลืนกินไฟป่า และสังหารเหล่ามารอสูรที่มีพลังพิเศษมากมาย ได้อย่างง่ายดาย เฉกเช่นเด็กน้อยเล่นกับของเล่น

องค์ภควานคริชณะ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ปรากฏบนโลกนี้เมื่อ 5,000 ปีก่อน พระองค์ทรงประทับอยู่บนโลกเป็นเวลา 125 ปี และแสดงตนเหมือนดั่งมนุษย์ปุถุชนธรรมดา แต่ลีลาต่างๆ ของพระองค์ก็ไม่มีใครเสมอเหมือน จากนาทีที่ทรงปรากฏจวบจนถึงนาทีที่ทรงจากไป ทุกๆ ลีลาของพระองค์ไม่มีใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์ของโลก ฉะนั้นหากผู้ใดรู้ความหมายของคำว่า องค์ภควาน ก็จะยอมรับว่าคริชณะทรงเป็นองค์ภควาน ไม่มีผู้ใดเทียบเท่า และไม่มีผู้ใดเหนือไปกว่า นั่นคือความหมายของภาษิตที่คุ้นหูกันว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่”

ภายในเรือนจำของพระมาตุลาคัมสะ ที่พระบิดา และพระมารดาของพระองค์ถูกคุมขังอยู่ คริชณะทรงปรากฏภายนอกพระวรกายของมารดา ในรูปของพระวิษณุ-นารายณ์ สี่กร จากนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนมาเป็นรูปทารกน้อย และสั่งให้พระบิดาพาพระองค์ไปที่บ้านของ นันดะ มะฮาราจะ และภรรยายะโชดา ขณะที่คริชณะทรงเป็นเพียงทารกน้อย นางมารพูทะนาผู้มีร่างกายใหญ่โตมโหฬารพยายามที่จะสังหารพระองค์ แต่พอทารกน้อยดูดนมของนางก็ทรงปลิดชีวิตนางไปด้วย คริชณะ ได้รับการยกย่องว่าเป็น บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า ในทุกย่างก้าวของพระองค์ ตั้งแต่ทารกจนถึงวันเด็ก วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น และวัยรุ่นจนถึงวัยหนุ่ม แม้ว่าคริชณะจะแสดงตนเหมือนมนุษย์ แต่ทรงดำรงรักษาบุคลิกลักษณะแห่งความเป็นองค์ภควาน

คริชณะทรงสามารถตอบสนองนิสัยชอบรักของเราในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน เรียกว่า ระสะ มีความสัมพันธ์แห่งรักพื้นฐานสิบสองประเภท เราสามารถรักคริชณะในฐานะบุคคลสูงสุดผู้ที่เราไม่รู้จัก ในฐานะเจ้านายสูงสุด ในฐานะเพื่อนสูงสุด ในฐานะบุตรสูงสุด และในฐานะคู่รักสูงสุด เหล่านี้คือ ระสะ แห่งความรักพื้นฐานห้าประเภท เราสามารถรักคริชณะโดยอ้อมเช่นเดียวกัน ในความสัมพันธ์เจ็ดประเภท ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์พื้นฐานห้าประเภท อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้หากเราเพียงแต่อิงนิสัยลึกๆ ในตัวเราที่ชอบรักในคริชณะ ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จ เช่นนี้มิใช่นวนิยาย แต่เป็นความจริงที่สามารถรู้แจ้งได้ด้วยการนำมาปฏิบัติ เราสามารถสำเหนียกผลแห่งความรักคริชณะโดยตรงที่มีต่อชีวิตเรา

เนื่องด้วยคริชณะทรงเป็นผู้มีเสน่ห์สูงสุด จึงควรรู้ว่าความปรารถนาทั้งหมดของเราควรมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คริชณะ ใน ภควัต-คีตา ได้กล่าวไว้ว่า ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของ หรือเจ้านายของร่างกาย แต่คริชณะผู้เป็นอภิวิญญาณสถิตย์อยู่ภายในทุกหัวใจของทุกชีวิต เป็นเจ้าของ และเจ้านายสูงสุดของทุกปัจเจกบุคคล และปัจเจกร่างกาย ฉะนั้นหากเราตั้งสมาธินิสัยชอบรักอยู่ที่คริชณะเท่านั้น ความรักในระดับสากล ความสมัครสมานสามัคคี และความสงบสุขจะสามารถรู้แจ้งได้โดยปริยายทันที เมื่อเรารดน้ำไปที่รากของต้นไม้ เท่ากับเรารดน้ำให้ กิ่ง ก้าน ใบ และดอก โดยปริยาย และเมื่อเราส่งอาหารไปในท้องผ่านทางปาก จะทำให้ส่วนต่างๆ ทั้งหมดของร่างกายได้รับความพึงพอใจ

ทั้งนี้ในหนังสือ องค์ภควาน คริชณะ”  ได้อธิบายถึงลีลาทั้งหมดของพระองค์ในรูปลักษณ์ของมนุษย์

 

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap