ภารกิจของ ISKCON คือการให้โอกาสสังคมมนุษย์สำหรับชีวิตแห่งความสุข

สุขภาพที่ดี    ความสงบจิตสงบใจ   และคุณลักษณะที่ดีทั้งหมดผ่านทางจิตสำนึกของพระเจ้า

ภารกิจของชีวิตมนุษย์คืออะไร ภารกิจของชีวิตมนุษย์คือการกำจัดความทุกข์ที่ดำรงอยู่ทางวัตถุและบรรลุชีวิตที่สุขสันต์    พวกเราตามหาความสุขเสมอแต่เรามักจะล้มเหลวในการแสวงหาความสุข   เราอาจจะได้ความสุขแค่ชั่วขณะแต่มันไม่ยั่งยืนตลอดไป   พวกเราไม่อยากได้ความทุกข์ทรมานแต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้

พระคัมภีร์บอกว่าเราคือสิ่งมีชีวิตทิพย์   ส่วนเล็กส่วนน้อยของพระเจ้าสูงสุดชรีคริชณะ

และโดยธรรมชาติเราเต็มไปด้วยความสุข

 

แล้วเรามีความทุกข์เพราะอะไร    เราจะค้นพบความสุขที่หายไปและมีชีวิตที่สุขสันต์ได้อย่างไร

 

ชรีละ พระบุพาดะ   พระอาจารย์ทิพย์ผู้เป็นที่รักยิ่งและพระอาจารย์ผู้สถาปนาสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก ได้ให้พรกับเราด้วยโอกาสนี้เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขและสงบโดยการปฏิบัติศีลธรรมง่ายๆดังนี้

1.สวดภาวนามหามนต์ ฮะเร คริชณะ

2.อ่านพระคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ (ชรีมัด ภควัต-คีตา,ชรีมัด-บะกะวะทัม) ที่สรรเสริญ        บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า

3.รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์

 

 

 

วิธีนี้ทำงานได้อย่างไร

       อันดับแรก  ให้เราเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์

พวกเราถูกเก็บกักในโลกวัตถุนี้ตั้งแต่ครั้งโบราณและความสุขที่เราไล่ตามในโลกวัตถุนี้เป็นแค่ความสุขชั่วคราวและซึ่งหลอกลวง   ในการแสวงหาความสุขดังกล่าว

พวกเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมประเภทต่างๆทั้งบุญและบาปที่ผูกเรากับโลกวัตถุนี้มากขึ้น

 

ความทุกข์ยากของเราเป็นเพราะการกระทำบาปและเมื่อเราปฏิบัติตามศีล 3 ข้อนี้          สิ่งปนเปือนทางวัตถุทั้งหมดและบาปทั้งหมดของเราจะถูกชำระล้างออก ดังนั้นพวกเรากำลังสถาปนาสถาบันในตำแหน่งที่แท้จริงของความปลื้มปิติสุขและความสุขอย่างไม่จำกัด

ชรี เชทันญะ มหาพระบุ กล่าวว่า : การสวดภาวนามหามนต์ของพระเจ้าจะ

ชะล้างทำความสะอาดทำความสะอาดกระจกเงาของหัวใจและหยุดความทุกข์ยากของเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงของการดำรงชีวิตทางวัตถุ

ชรีมัด บะกะวทัม กล่าวว่า : สิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหมดในใจของเราจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ความมืดของอวิชชาจะหายไปและพวกเราจะตั้งอยู่ในระดับความดีและและพัฒนาคุณภาพที่ดีทั้งหมด

โดยการรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ทั้งหมด (อาหารที่ถวายแด่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า) พวกเราจะไม่ได้รับบาป  คริชณะกล่าวในภควัต-คีตา (บทที่3,โศลกที่ 13) : สาวกที่รับประทานอาหารที่ถวายแด่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยจากบาปทุกประเภท

ดังนั้นโดยการปฏิบัติศีลง่ายๆ 3 ข้อนี้ที่ให้โดยชรีละ พระบุพาดะ เราสามารถได้รับชีวิตที่มีความสุข สุขภาพที่ดี ความสงบจิตสงบใจและคุณลักษณะที่ดีทั้งหมด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap