คำสอนจากพระคัมภีร์

ภควัต-คีตา

ภควัต-คีตา

ภควัต-คีตา “เพลงจากพระเจ้า”เป็น 700 กลอนในภาษาสันสกฤตคัมภีร์ปรากฏอยู่ส่วนกลางบทในมหาภารตะ, ของประวัติศาสตรมากมายในอินเดีย มันเป็นแก่นแท้ของเวทความรู้และเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังสือของวรรณกรรมคัมภีร์พระเวท...

read more

ISKCON Acharyas

ชรีลา พระบุพาดา

ชรีลา พระบุพาดา

ชรีลา พระบุพาดา เป็นครูสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณชาวอินเดียผู้ก่อตั้งสมาคมระหว่างประเทศเพื่อจิตสำยนึกของคริชณะ (ISKCON) ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ เขานับเป็นหนึ่งในนักวิชาการเวทที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นหนึ่งในนักแปล...

read more

คำอธิษฐานของพระเจ้าศิวะและพระพราหมณ์ต่อบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าศรีศรีคริชณะ

การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

คริชณะที่รัก ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่เริ่ม ความจริงที่แน่นอน ปรากฏด้วยตนเอง ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ท่านเป็นนิรันด์และไร้ความผิดพลาดแท้จริงและสมบูรณ์ ปราศจากคู่แข่งและเป็นอิสระจากการกำหนดทางวัตถุทั้งหมด...

read more
การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

คริชณะที่รัก ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่เริ่ม ความจริงที่แน่นอน ปรากฏด้วยตนเอง ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ท่านเป็นนิรันด์และไร้ความผิดพลาดแท้จริงและสมบูรณ์ ปราศจากคู่แข่งและเป็นอิสระจากการกำหนดทางวัตถุทั้งหมด...

read more
Copy link
Powered by Social Snap