คำสอนจากพระคัมภีร์

ภควัต-คีตา

ภควัต-คีตา

ภควัต-คีตา “เพลงจากพระเจ้า”เป็น 700 กลอนในภาษาสันสกฤตคัมภีร์ปรากฏอยู่ส่วนกลางบทในมหาภารตะ, ของประวัติศาสตรมากมายในอินเดีย มันเป็นแก่นแท้ของเวทความรู้และเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังสือของวรรณกรรมคัมภีร์พระเวท...

อ่านเพิ่มเติม

ISKCON Acharyas

ชรีลา พระบุพาดา

ชรีลา พระบุพาดา

ชรีลา พระบุพาดา เป็นครูสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณชาวอินเดียผู้ก่อตั้งสมาคมระหว่างประเทศเพื่อจิตสำยนึกของคริชณะ (ISKCON) ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ เขานับเป็นหนึ่งในนักวิชาการเวทที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นหนึ่งในนักแปล...

อ่านเพิ่มเติม

บทความอ้างอิงจากหนังสือ รายวัน

ภควัต-คีตา 9.4

คำแปล

ตัวข้าในรูปลักษณ์ที่ไม่ปรากฏทำให้จักรวาลทั้งหมดนี้แผ่กระจายออกไป สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ในข้า แต่ข้าไม่ได้อยู่ในพวกเขา

คำอธิบาย

 

เราไม่สามารถมองเห็นองค์ภควานด้วยประสาทสัมผัสวัตถุที่หยาบ กล่าวไว้ว่า

อทะฮ ชรี-คริชณะ-นามาดิ
นะ บะเวด กราฮยัม อินดริไยฮ
เสโวนมุคเฮ ฮิ จิฮวาโด
สวะยัม เอวะ สพุำระทิ อดะฮ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

ประสาทสัมผัสวัตถุของเราไม่สามารถเข้าใจพระนาม ชื่อเสียง ลีลา ฯลฯ ขององค์ชรีคริชณะได้ ผู้ที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้อย่างบริสุทธิ์ภายใต้การแนะนำที่ถูกต้องเท่านั้นที่พระองค์จะทรงเปิดเผย ใน บระฮมะ-สัมฮิทา (5.38) กล่าวไว้ว่า เพรมานจะนะ- ชชุริทะ-บัคธิ-วิโลชะเนนะ สันทะฮ สะไดวะ ฮริดะเยชุ วิโลคะยันทิ เราสามารถเห็นองค์ภควาน โกวินดะ อยู่เสมอทั้งภายในและภายนอกตัวเรา หากเราพัฒนาท่าทีแห่งความรักทิพย์ต่อพระองค์ ดังนั้น สำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นพระองค์ ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่า ถึงแม้ทรงแผ่กระจายไปทั่ว ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง ประสาทสัมผัสวัตถุไม่สามารถเห็นพระองค์ได้ ได้แสดงไว้ ณ ที่นี้ด้วยคำพูด อัพยัคทะ-มูรทินา แต่อันที่จริง ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเห็นพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างพำนักอยู่ในพระองค์ ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่เจ็ด ปรากฏการณ์ในจักรวาลวัตถุทั้งหมดเป็นเพียงการผสมผสานของพลังงานทั้งสองของพระองค์คือ พลังงานเบื้องสูงหรือพลังงานทิพย์ และพลังงานเบื้องต่ำหรือพลังงานวัตถุ ดังเช่น แสงอาทิตย์แผ่กระจายไปทั่วจักรวาล พลังงานขององค์ภควานทรงแผ่กระจายไปทั่วทั้งการสร้าง และทุกสิ่งทุกอย่างพำนักอยู่ในพลังงานนั้น

ถึงกระนั้นเราไม่ควรสรุปว่า เนื่องจากทรงแผ่กระจายไปทั่ว พระองค์ทรงสูญเสียความเป็นอยู่ส่วนพระองค์ เพื่อลบล้างข้อถกเถียงนี้องค์ภควานตรัสว่า “ข้าอยู่ทุกหนทุกแห่งและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในข้า แต่ข้าก็ยังปลีกตัวออกห่าง” ตัวอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้นำรัฐบาล รัฐบาลเป็นเพียงปรากฏการณ์แห่งพลังงานของพระเจ้าแผ่นดิน กระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นพลังงานของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ละกระทรวงอิงอยู่กับอำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน แต่เราก็ไม่คาดหวังว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงปรากฏอยู่ที่ทุก ๆ กระทรวงด้วยพระองค์เอง นี่คือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม ในทำนองเดียวกัน ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เราเห็นและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งในโลกวัตถุนี้และในโลกทิพย์พำนักอยู่บนพลังงานของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า การสร้างเกิดขึ้นด้วยการแพร่กระจายพลังงานต่าง ๆ ของพระองค์ ดังที่ ภควัต-คีตา ได้กล่าวไว้ วิชทับยาฮัม อิดัม คริทสนัม พระองค์ทรงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งด้วยตัวแทนส่วนพระองค์ นั่นคือพลังงานต่าง ๆ ของพระองค์ที่แพร่กระจายไปทั่ว

Try our Games!

การเเข่งขันเเบบทดสอบออนไลน์

Or play our games!

คำอธิษฐานของพระเจ้าศิวะและพระพราหมณ์ต่อบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าศรีศรีคริชณะ

การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

คริชณะที่รัก ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่เริ่ม ความจริงที่แน่นอน ปรากฏด้วยตนเอง ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ท่านเป็นนิรันด์และไร้ความผิดพลาดแท้จริงและสมบูรณ์ ปราศจากคู่แข่งและเป็นอิสระจากการกำหนดทางวัตถุทั้งหมด...

อ่านเพิ่มเติม
การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

การภาวนาของพระพรหมถึง “ชรี คริชณะ”

คริชณะที่รัก ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่เริ่ม ความจริงที่แน่นอน ปรากฏด้วยตนเอง ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ท่านเป็นนิรันด์และไร้ความผิดพลาดแท้จริงและสมบูรณ์ ปราศจากคู่แข่งและเป็นอิสระจากการกำหนดทางวัตถุทั้งหมด...

อ่านเพิ่มเติม